تیر ۸, ۱۳۹۳

جعل کردن

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۲ جعل کردن جعل کردن عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن […]
مشاوره حقوقی