تیر ۸, ۱۳۹۳

توهین

توهین                                                                                                                               توهین در لغت از ریشه وهن و به معنای خفیف و خوار کردن می باشد . و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری اعم […]
مشاوره حقوقی