مرداد ۱۲, ۱۳۹۹
اعاده حیثیت

اعاده حیثیت چیست؟ و چگونه می توان اعاده حیثیت کرد؟

اعاده حیثیت به چه معنی است؟   اعاده حیثیت برای کسانی مهم است که مورد افترا و تهمت قرار می گیرند. این افتر و تهمت می […]
تیر ۸, ۱۳۹۳

توهین

توهین                                                                                                                               توهین در لغت از ریشه وهن و به معنای خفیف و خوار کردن می باشد . و در اصطلاح عبارت است از هرگونه رفتاری اعم […]
مشاوره حقوقی