تیر ۱۹, ۱۳۹۳

مشاوره حقوقی , ترک انفاق

ترک انفاق : قانونگذار ایران بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به جرم‌انگاری ترک انفاق نسبت به زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۳

ترک انفاق

ترک انفاق                                                                                                                                             قانونگذار ایران در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اقدام به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه کرده است.  به‌موجب ماده […]
مشاوره حقوقی