تیر ۸, ۱۳۹۳

تخریب

تخریب تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می […]
مشاوره حقوقی