تیر ۸, ۱۳۹۳

اختلاس

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۹ اختلاس اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. از لحاظ لغوی خلس و […]
مشاوره حقوقی