ژوئن 29, 2014

اختلاس

بروزرسانی در تاریخ 1400.03.09 اختلاس اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. از لحاظ لغوی خلس و […]
مشاوره حقوقی