تیر ۱۱, ۱۳۹۳

نصب قیم

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۱ نصب قیم قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص (اعم از ولی قهری [پدر و […]
مشاوره حقوقی