تیر ۱۱, ۱۳۹۳
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استردادجهیزیه  جهزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه در مالکیت زوجه […]
مشاوره حقوقی