تیر ۱۱, ۱۳۹۳
اجرت المثل

اجرت المثل

اجرت المثل  اجرت المثل اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در سالیان ز […]
مشاوره حقوقی