اسفند ۱۷, ۱۳۹۸
آثار حقوقی چک

آثار حقوقی چک

آثار حقوقی چک بررسی آثار حقوقی چک از این منظر مهم است که ممکن است هر کدام از ما با آن برخورد داشته باشیم. ۱ – […]
اسفند ۴, ۱۳۹۸
انواع چک بانکی

انواع چک بانکی و کارکردهای آن ها

انواع چک بانکی و کارکردهای آن ها   چک های بانکی انواع مختلفی دارند که که هر کدام کارکرد و شرایط خاص خود را دارند. در […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

چک

چک  اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات ) اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند : الف) متضمن طلب […]
مشاوره حقوقی