تیر ۷, ۱۳۹۳

سفته

سفته نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در موعد […]
مشاوره حقوقی