سفته یکی از اسناد تجاری است که به موجب ان امضا کننده سفته تعهد می دهد تا در

موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه فرد یا موسسه ذکر شده در سفته بپردازد .

در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر صاحبان کسب و کار

یا تجار از ان استفاده می کردند و در قبال ان کارمزدی به صورت سفته به نام خود و در

جایی دیگر به بانک می پرداختند .

 

گفتنی است شخصی که سفته را تعهد می کند .

صادرکننده سفته و شخصی که سفته در وجه اوست را دارنده سفته می نامند .

همچنین در صدور سفته نکته های زیر را در نظر داشته باشید .

. سفته که فاقد تاریخ است سفته به رویت محسوب می شود یعنی تاریخ رویت ان

تاریخ صدور محسوب می شود .

. سفته ای که فاقد محل پرداخت است محل صدور ان محل پرداخت محسوب میشود .

.سفته که فاقد محل صدور است همچنان معتبر خواهد بود ولی

فقط یک سند مدنی تلقی میشود و محلی که کنار نام متعهد ذکر شده است

محل صدور در نظر گرفته میشود .

 

سفته مجازات کیفری ندارد و در صورت عدم توافق طرفین شکایت فقط جنبه حقوقی دارد .

 

چک

وکالت دعاوی حقوقی

دسامبر 23, 2021

ضمانت نامه بانکی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

بروز رسانی 1400/12/02 ضمانت نامه بانکی چیست؟ بررسی کارکردها و کاربردهای ضمانت نامه بانکی   یکی از راه های تسهیل و بهبود عملکرد بانک ها و […]
ژوئن 28, 2014

سفته

بروزرسانی در تاریخ 99.10.15 سفته سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه […]
مشاوره حقوقی