خلع ید

عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه ، مغازه یا زمین

علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه میخواهد که به روند

تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد .

نحوه طرح دعوی نیز به این نحوه است که مالک مال

غیر منقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه

کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی میشود

حق خود را مطالبه می کند .

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور ، داشتن مالکیت بلامنازع است .

به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته بشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند .

در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات ان نداشته و طرق مقابل نیز ادعای

مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی

اثبات مالکیت دعوای خلع ید را در دادگاه مطرح کند .

 

لازم به ذکر است که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است .

زیرا منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود نداد .

این در حالی است که در تخلیه قرار داد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته

مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست .

 

تخلیه

اجاره

ژوئن 28, 2014

خلع ید

بروزرسانی در تاریخ 1399.10.30 خلع ید خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می […]
مشاوره حقوقی