تیر ۲۴, ۱۳۹۹
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟   کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز در شهر ها ایجاد شد. در هر […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
تخلیه

تخلیه

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۱ تخلیه تخلیه  شامل قوانین و تبصره های خود را دارد که در این مقاله با ان اشنا می شویم .   هرگاه […]
مشاوره حقوقی