الزام به تنظیم سند

متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولا در یک

معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فزوشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی

به نام خریدار پیش می اید و دلیل ان غالبا بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله

و تنظیم سند است و یا اینکه بعضا خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد .

 

به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری

از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرار داد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام

خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما

فروشنده گاها ار تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

مطرح می شود .

 

شرایط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

. وجود یک رابطه قرار دادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه

. در قرار داد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهتا تنظیم رسمی سند شده باشند

. فروشنده مالک قانونی ملک باشد .

. خریدار در زمان تعیین شده در قرار داد با دست داشتن مابقی ثمن در دفترخانه حضور پیدا کند و فروشنده

غایب باشد و یا در صورتی که خریدار هم حاضر شده به نحوی که قابل اثبات باشد امادگی خود را اعلام

نموده باشد .

 

قرارداد

تخلیه

خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

الزام به فک رهن به چه معنا می باشد؟

بروز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ الزام به فک رهن به چه معنا می باشد؟   برای اینکه معنی الزام به فک رهن را بفهمیم در وحله اول نیاز […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۶ الزام به تنظیم سند الزام به تنظیم سند هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در […]
مشاوره حقوقی