تیر ۷, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و یا در زمان مقرر […]
مشاوره حقوقی