شهریور ۲۲, ۱۳۹۹
اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ راهنمای پر کردن اظهارنامه مالیاتی

راهنمای جامع پر کردن اظهارنامه مالیاتی   اظهارنامه مالیاتی راه گشای دولت برای دریافت مالیات هایی باشد که برای بهبود زیر ساخت هی کشور، هزینه می […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۱.۲۹ الزام به انجام تعهد الزام به انجام تعهد ، تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص […]
مشاوره حقوقی