بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
فسخ قرارداد ملکی

فسخ قرارداد ملکی چه شرایطی دارد؟

فسخ قرارداد ملکی چه شرایطی دارد؟ اگر شما در حال نوشتن یک قرارداد هستید و یا به هر دلیلی مایل به فسخ قرارداد ملکی خود هستید […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

اجاره

اجاره اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر ومورد اجاره راعین مستاجره گویند. […]
مشاوره حقوقی