مهر ۲۲, ۱۳۹۸
جعل امضای چک

مجازات جعل امضای چک

مجازات جعل امضای چک بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر نوع سندسازی و جعل امضا و جعل امضای چک یا مهر افراد و تراشیدن […]
مهر ۶, ۱۳۹۸
شرایط آزادی مشروط

شرایط آزادی مشروط کدامند؟

شرایط آزادی مشروط آزادی مشروط به فرصتی گفته می شود که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به محکومان به می دهند تا در صورتی که […]
مهر ۲, ۱۳۹۸
نوشتن سفته

نکات کلیدی در مورد نوشتن سفته

نکات کلیدی در مورد نوشتن سفته در قانون کشور ما برای چک علاوه بر اینکه که ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته شده است، ضمانت اجرای […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
تمکین

تمکین

تمکین تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز […]
تیر ۸, ۱۳۹۳

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی مقررات حاکم بر اقدامات وفعالیت‌ها وامورپزشکی بر ۲ بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر بر همه افراد جامعه است که درواقع می‌توان گفت‌ […]
مشاوره حقوقی