جولای 2, 2014

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی طبق ماده 20 قانون طرحهای صنعتی هرگوتنه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی  با خطوط ، رنگها و یا بدون […]
مشاوره حقوقی