تیر ۱۱, ۱۳۹۳
وکیل خانواده

ثبت اختراع

ثبت اختراع طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراع : اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
وکیل

ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی طبق ماده ۲۰ قانون طرحهای صنعتی هرگوتنه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی  با خطوط ، رنگها و یا بدون […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
ثبت علامت تجاری چتر عدالت

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری امروزه با گسترش روابط تجاری و اقتصادی و با توجه به گوناگونی محصولات و رقابتی شدن بازار ، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت […]
مشاوره حقوقی