تیر ۱۱, ۱۳۹۳
مشاوره حقوقی رایگان

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
چتر عدالت ایرانیان

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
دعاوی حقوقی

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص شرکت های سهامی شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. و […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
مشاوره دعاوی حقوقی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود این نوع شرکت یکی از رایج ترین نوع شرکتهایی است که از جانب عموم به ثبت می رسد . این شرکت […]
مشاوره حقوقی