مشاوره حقوقی چیست؟

شاید ساده ترین جواب به سوال مشاوره حقوقی چیست؟ جواب ساده زیر باشد:

مشاوره حقوقی عبارت است از : ارائه راهنمایی های حقوقی لازم  به اشخاص توسط وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی .

 

غالبا مشاوره حقوقی در دو زمان انجام می شود :

1- قبل ازاقامه دعوا

2- بعد از اقامه دعوا

1-گاهی اوقات اشخاص قبل از اقامه دعوا به وکیل یا مشاور مراجعه نموده و تقاضای مشاوره حقوقی می نمایند

و از آنجا که امور حقوقی از پیچیده گی خاصی برخوردار است

و عموم افراد اطلاعات درستی از آن ندارند، خود را نیازمند به یک مشاور حقوقی می بینند.

اینگونه مشاوره ها غالباً دو دسته اند:

الف)شخص صرفاً می خواهد از حقوق خود بر اساس اسناد و مدارک در دست خویش اطلاع و آگاهی پیدا کند.

ب) شخص می خواهد بنا بر اسناد و مدارک در دست از حقوق خود و نحوه دادرسی و هزینه های مربوطه اطلاع پیدا نموده

تا در اسرع وقت اقدامات قضایی را دنبال نماید.

 

2-گاهی اوقات اشخاص در حین دادرسی به مشاور حقوقی مراجعه می نمایند.

که گاهی اوقات خواهان دعوا و گاهی اوقات خوانده دعوا هستند.

 

از آنجا که گرفتن وکیل در محاکم متضمن هزینه برای افراد جامعه است

و قشر ضعیف قادر به اخذ وکیل نیستند لذا این افراد تصمیم می گیرند که از مشاور حقوقی در اقامه دعوا بهره مند گردند.

 

مشاوره حقوقی یکی از ابزارهایی است که به شخص کمک می کند تا بتواند در رسیدن به هدف حقوقی خود بهترین مسیر را انتخاب نماید.

البته این مطلب منوط به این است که اشخاص برای مشاوره حقوقی خود به افراد ذیصلاح مراجعه نمایند.

افراد ذیصلاح افرادی هستند که دارای سابقه کار وکالتی یا سابقه کار قضایی باشند و تجارب لازم را در دعاوی کسب نموده باشند.

چرا باید از مشاوره حقوقی بهره ببریم؟

اهمیت کار مشاور حقوقی بسیار روشن است

به گونه ای که یک مشاور کاربلد ممکن است با مشاوره اشتباه خود خسارات جبران ناپذیری به شخص وارد آورد.

 

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان با اتکال بر :

عنایت الهی و با تمرکز بر اصل صداقت ، قانون مداری ، آگاهی بخشی ، امانتداری و اعتماد و با بهره مندی از قضات بازنشسته ، وکلای پایه یک دادگستری ، اساتید دانشگاه و مشاوران حقوقی و ثبتی مجرب ،

اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و قبول دعاوی داخلی و بین المللی به اشخاص حقیقی وحقوقی نموده و به عنوان مشاوری امین و یاوری صدیق کنار موکلین محترم می باشد.

مشاوره حقوقی