بروز رسانی ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

مجتمع قضایی بعثت
آدرس : ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن : ۵- ۵۵۳۲۱۵۲۰ – ۵۵۳۲۴۰۴۰ – ۵۵۳۲۵۱۸۵
مناطق شهرداری : ۱۶ – ۱۹


مجتمع قضایی شهید مطهری
آدرس : یافت آباد ، میدان معلم ، جنب خیابان حیدری شمالی
تلفن : ۷۲ الی ۶۶۲۲۴۴۶۸ – ۶۶۲۲۴۴۶۷
مناطق شهرداری : ۱۸ – ۱۷ – ۱۰ – ۹


مجتمع قضایی قدس
آدرس : بلوار سیمون بولیوار ، بلوار انصار المهدی ، روبروی دانشگاه سما
تلفن : —
نمابر: ۴۴۳۷۰۲۸۲
مناطق شهرداری : ۲ – ۵ – ۹ – ۱۰ – ۲۱ – ۲۲


مجتمع قضایی محلاتی
آدرس : اتوبان آهنگ ، بلوار ابوذر ، بین چهارم و پنجم
تلفن : ۳۳۸۰۰۸۳۶ – ۳۳۸۰۰۸۱۱ – ۳۳۸۰۰۰۳۰ – ۳۳۸۰۱۵۲۷
مناطق شهرداری : ۱۵ – ۱۴


مجتمع قضایی عدالت
آدرس : میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو (ثبت سابق) ، پلاک ۷۳
تلفن : ۵ الی ۲۲۷۲۷۴۸۰ – ۲۲۷۲۷۴۶۶ – ۲۲۷۲۷۴۶۲ – ۲۲۷۲۵۰۱۹
مناطق شهرداری : ۱


مجتمع قضایی ولیعصر (عج)
آدرس : ضلع جنوبی پارک شهر ، ساختمان روزنامه رسمی کشور
تلفن : ۴ الی ۵۵۶۰۲۰۵۱  – ۵۵۶۰۴۰۹۵ – ۵۵۶۳۸۶۱۴
مناطق شهرداری : ۱۲ -۱۱


مجتمع قضایی شهید مدرس
آدرس : حکیمیه ، خیابان سازمان آب ، خیابان امام حسین
تلفن : ۷۷۳۱۱۲۴۷- ۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸
مناطق شهرداری : ۴


مجتمع قضایی شهید قدوسی
آدرس : خیابان مفتح ، خیابان شهید شیرودی
تلفن : ۸۶۰۷۳۱۱۷- ۸۶۰۷۳۱۶۸ – ۸۶۰۷۳۱۹۲ – ۸۶۰۷۳۱۴۶ – ۸۶۰۷۳۹۸۶ – ۸۶۰۷۳۱۲۳
مناطق شهرداری : ۳

مشاوره حقوقی